Windowesp.com
Información de archivos de Windows
Try this. WindowexeAllkiller.com

Windows.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp 72c69a117c746fb2df2e26fe4945934e
iStripChartXControl.ocxC:\Windows\system32Iocomp Strip Chartd0d26a497e7fb11aff3b433ae5ed5891
iProfessionalLibrary.ocxC:\Windows\system32Iocomp Professional Library21d14ed0851c39d80fbb9b78eda602a0
uninstall THOR_SCR.exeC:\Windowsf58ef2270371c2e9201453669732117c
is-Q13VQ.exeC:\WindowsSetup/Uninstall85de18f8f3d2805fc26030f743c9bb54
MgrXDU.dllC:\Thureus\BinXD++ MFC Library Professional Edition DLLe5922c44cb00526cee8ba16e96059323
MgrTrace.dllC:\Thureus\BinTODO: 54db0b46255f6582994d7f7816e3c29b
MgrAOTU.dllC:\Thureus\BinThureus MgrTOT8ad63f3dc8e0612cadc7a44a27a63f68
AOTViewU.exeC:\Thureus\BinThureus HMIPlayerec4561723401ee1821e13eceabbca651
AOTMView.exeC:\Thureus\BinThureus HMIMViewcef30bc7298268e6f34583843a8a9f7d
AOTDrawU.exeC:\Thureus\BinThureus HMIBuilder8a1934c3d52f084f952e685e74b7173f
AOTDrawLang.dllC:\Thureus\BinAOTDraw MFC Application326459c5dd134fcaf064d12ffa1a8337
ThGNotes.exeC:\ThGNotesThGNotes on Desktopedb51c0d2c0e8450303fd10a7cca0225
Res_BBD3F66B11804785B6793F91572CD3B4.dllC:\ProgramData\iolo\TempResourcesiolo System component0942c00c90d860a5c1b45f6f2f583301
smsysshieldinstaller.exeC:\ProgramData\iolo\System ShieldSystem Shield Setup ce7945e37fe76625761f94d980a4895b
TimeToPhoto.exeC:\Program Files\TimeToPhoto5d6ff380bd9c9aab2ba26b6e50d02c52
datamant.exeC:\Program Files\Text Tweak Trial211b3fb67fe3cb730c8dedebf6e5da01
phonon_ds9d4.dllC:\Program Files\TabulaProTestMaker\phonon_backendC++ application development framework.b292ad46f272a2acc841d8e17b0dd172
qsvgicond4.dllC:\Program Files\TabulaProTestMaker\iconenginesC++ application development framework.97243456ee27e735c600f74bb4965c1d
TbWidgetsLib.dllC:\Program Files\TabulaProTestMaker07c01060e415a2932ae50d5f777aaeec
AiNaly.exeC:\Program Files\AiNaly2e7f1930f90b2029f6818cde713f06bd
nycrkldr.exeC:\N\2\Winny235ded042c38787fb1e6eed5266b07a53
NTFSCLUP.EXEC:\CFGSAFENTFS Cleanup Program0f302a8cab6ccb7f24fd2fc72bf53dfe
SCHWIZEX.EXEC:\CFGSAFESnapshot Scheduler Wizarde76de115bdeda194b5023127a08725db
TVClock.exeC:\Program Files\tvclock113テレビ スタイル時計8ff6f022bbf0ede32cf1e604d83598ef
jwymzijksol.dllC:\Program Files\jwymzijksolaa9740b80deca0006a96e3a94701dd2a
ladyfise.dllC:\Program Files\ladyfise6d9fa9af9bc7060a7c2c9e147cb78740
rlgqijxphfs.dllC:\Program Files\rlgqijxphfsadf7c891b337781380e0f19f5dd81cfd
uxocayrwm.dllC:\Program Files\uxocayrwme2941db1d7768b81195fad86b083b45e
PCSuite.exeC:\WINDOWS\system32ad9ea226e7518973d7026522546fc02a
BTMSN.main.exeC:\Program Files\Bridgetec\BT-MSNBT-MSNbb03bb134176577eed831853da77093d
VLCAgent.exeC:\Program Files\NH CloudCC\Veloce\VeloceAgentVLCAgentcd53eb043dc52250d3f20a5ea404dab6
FileDoumiUpgrade.exeC:\Users\Administrator\AppData\Roaming\FileDoumiFileDoumi update9e2c191dbf5f162316f0a1628a34bfdd
filedoumiuphp.exec:\Users\Administrator\appdata\roaming\filedoumiFileDoumi Up Helpera669754da616e24ea8280b175ab13f39
Winbio_v3.dllC:\ProgramData\WinbioToolsf95b9033ef10943665ce931910c87004
APMonitor.exec:\bizportal\binAPMonitor Main Monitor LGNSYS 3846c8b3c351c6beb700ab09fd03cd3b
DEVICEMGR.exeC:\bizportal\binDEVICEMGR MFC 응용 프로그램398359d74a244c2f2ebf18e592cafbca
infomsg.exec:\bizportal\binINFOMSG MFC 응용 프로그램68244b4bbbd1fbe0d3ad8d08239423d6
NAISMAIN.exeC:\NAIS\bin203d8338083f788bde009c91e295d479
nrif_http.exec:\bizportal\binWeb COMM NRIF_HTTP6175d055d62e2f438a249c29dd5e9b84
OvrControl.exec:\bizportal\binOvrControl MFC 응용 프로그램aa9671eeef198afdca4b90af3802aecf
wcardrw32.exeC:\bizportal\binNEW PINPAD추가 Sleep 제거de7b07a9dbbe3c2ab4f31dd91694b0f5
wnrif.exec:\bizportal\binNRIF 통신 Program (IBP 대응)038592bc378fcfe37d9598915fecdf7a
AutoClick.exeC:\SWAutoClickdc9b9089291445f1eb9afd062e5f0f96
esetenp.dllC:\WINDOWS\system32cvbo Moduleef49587ad0cfe65b876dbc5babe5f519
wiseOneMessenger.exeC:\WINDOWS\wiseOneMessenger (R110531)28aec856fa69914e93bbc21a3102b237
ZWEIPET.EXEC:\Program Files\Mega\Zwei8e95ce3505c669a9b2f6006433705e34
Agent8.exeC:\Program Files\SmartECM-NativeAgent7770db2b6964d0ee722161c6d210fd1d
ExtMedS.exeC:\Program Files\MyGuard ClientExtMediaStarta4cfb50ac273e9224631db4d0c779c60
F_POLI~1.EXEC:\Program Files\Fasoo DRMf_policy_download Modulefe4f52f0c9eb00032f18a79d67d21f07
f_ssoex_posco_group_fse.exeC:\Program Files\Fasoo DRMFasoo Single Sign On EXE0474212353b55d7172875e62e75f3f67
f_ssoex_posco_ict_fsd.exeC:\Program Files\Fasoo DRMf_ssoex_posco_ict_fsd Modulee7c3ec42639f33c55777b8e7f51d23a5
f_ssoex_posco_ict_fsn.exeC:\Program Files\Fasoo DRMFasoo Single Sign On EXEf67820c567d15fa12ef2fff7b2c9769b
fmsys.ExeC:\Program Files\MyGuard ClientFile Monitoring1ed7f2aac58209af1b87961faa1de3cc
MyGComDlg.exeC:\Program Files\MyGuard ClientComDlgCtrl38ed7fdbc4bb3c2f4c2137622a05296f
PoscoictMessenger.exeC:\Program Files\PoscoictMessengerEzQ Messenger 20095ff30a3117d47476b23a82aac3112f5c
thinloader.exeC:\WINDOWS\system32thinloader5c1719eebc0a8923732e48bd2727bad7
ScriptHost.dllC:\Program Files\Search Enhancement ToolScriptHost9b48453e5e784857534f38032993a20e
schvost.exeC:\Windowse9bf5752173fb29f7b7381a2d5d7f70b
ntfs64.dllC:\ProgramData\WindowsWindows Media Player Sharing Plugin3f3716e2d99459a3c630197d91174d1d
winmod.exeC:\wins682bb82071ca37c73fe88cd916affabb
wbschartpro.exeC:\Program Files\WBS Chart ProWBS Chart Pro016b9e4a74ff6a7489ff700912913576
AcAdProc.dllC:\Users\Administrator\AppData\Roaming\appPatchz45f4d4df2a53c08c43e2a41430ea5042
sWeather.exeC:\Program Files\sWeathersWeather9629af6f20f1af28034f00864623e7f9
prxtbojo0.dllC:\Program Files\ojogos.brConduit Toolbar4c163bd2a5905d18893ee311608e8c54
ldrtbojog.dllC:\Program Files\ojogos.brConduit Toolbar66544b26974fba1616f31f9731759252
ojogos.brAutoUpdateHelper.exeC:\Users\Administrator\AppData\Local\Conduit\CT2667994ToolbarH Applicationda11d78d765e4b8fa4cfa5a37e8a94ff
ojogos.brToolbarHelper.exeC:\Program Files\ojogos.brToolbarH Applicationda11d78d765e4b8fa4cfa5a37e8a94ff
tbojog.dllC:\Program Files\ojogos.brConduit Toolbar1c1d673fb3efc0643271226ea42a25d9

Copyright (c) Windowesp.com. All rights reserved. | Información de archivos de Windows